academie-tien.nl

Bekijk ons nieuwe schoolgebouw

De school is opgedeeld in 8 thuisunits; een kleinschalig en huiselijk leergebied voor een groep van 180 leerlingen. Deze thuisunits liggen met een eigen toegang rond het centrale hart en een deel van de werkplekken ligt aan de balkonranden rond de gemeenschappelijke hal. De centrale hal is daarmee een collectieve werkplek, een ontmoetingsplek die doet denken aan moderne bibliotheken of werkcafés.

Plattegrond 3e verdieping met de centrale hal omringd door de Thuisunits.

De thuisunit biedt een variatie aan werkplekken. Van leren en concentreren in de lokalen aan de gevel naar samenwerken en communiceren op het leerplein en het balkon in de centrale hal. Vanuit elke Thuisunit kun je door dit centrale hart in één overzicht een groot deel van de hele school overzien. Door het open karakter van deze ruimte voelen alle gebruikers zich sterk met elkaar verbonden, thuis in één school.

De entree niveaus van de nieuwe school.

Doorsnede van de nieuwe school met ondergrondse fiestenstalling en halfverdiepte sporthal.

Bekijk de video

Start van de nieuwbouw