academie-tien.nl

Extra activiteiten op onze school

De lessen starten op de volgende tijden:
13.00-13.15 uur
14.00-14.15 uur
15.00-15.15 uur
16.00-16.15 uur

Verwondering ontstaat natuurlijk niet alleen binnen een lessituatie. Ook buiten de lessen willen we leerlingen de kans geven hun eigen interesses te onderzoeken en elkaar hierin te vinden. Een van de mooie dingen van het bouwen aan een nieuwe school is dat er extra veel ruimte is voor initiatieven van leerlingen om samen aan tradities en cultuur te bouwen. 

Een van deze initiatieven heeft geleid tot de clubs. Een club is een groep leerlingen en docenten die buiten lestijden om aan de slag gaat met een bepaalde interesse. Een club wordt begeleid door een leerling, docent of externe partij. Het begon allemaal met de schaakclub, maar inmiddels zijn er veel meer clubs ontstaan. Deze periode waren er bijvoorbeeld de sieradenclub, een radioclub, en een dansclub. Er is elke periode weer ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën voor toffe clubs. 

In het teken van verwondering en buiten de normale paden denken sluiten we de periodes af met een Academie tien week. In die weken laten we onze normale groepen los en werken leerlingen uit verschillende klassen en verschillende leerjaren met elkaar samen in projecten rondom een grote vraag. We bedenken en maken dan bijvoorbeeld een escape room, of we gaan de straat op om meer te leren over onze eigen wijk of buurt. We gebruiken deze momenten in het jaar om te vieren wie wij zijn: een gemeenschap die zich op allerlei manieren verwondert over de wereld.   

Naast de clubs en academie tien week ontstaan er meer mooie tradities: elk jaar is er een buitenlandreis voor bovenbouwleerlingen naar Parijs. Ook dit was een initiatief vanuit leerlingen. Net als het jaarlijkse Halloween feest, het kerstgala en natuurlijk het examengala.

Vind je het leuk om hier nog meer over te horen? Klik dan op het witte pijltje voor een gesprek met Tess.